سل کاله پوره شول؛ خو..!

سل کاله پوره شول؛ خو..!

له غرونو، دښتو، کلیو او بانډو د پاچا په سر پسې راوتي وو، غوږونه یې بل چا ډک کړي وو!

هغه پاچا، چې د دوی پښو ته د غلامۍ د لویدلو فولادي زولنو زنګ قلفونه یې په یوه چیغه مات کړل!

دا همغه پاچا و چې د دوی لپاره یې د روڼ سهار خوبونه لیدل،

همغه پاچا چې دوی خطبه کې د اسلام غازي باله!

هو: نور نو پاچا باید له زړونو لویدلی وای، دلته زړونه تور شوي وو!

خو د پاچا له وتلو وروسته دوی بیا ښه ورځ ونه لیده!

پاچا وطن ته ستون شو خو نوره یې د تل لپاره غږ خپ او تیره توره یې له لاسه لویدلې وه.

بس یو خاموشه جسد د وطن په غیږ کې خوندي شو.

پاچا د ولس خیر غوښتونکی وو، زړه یې مهربان او له درد ډک وو، هیڅکله یې موږ ته ښیرا نه ده کړې خو د پاچا پاک نیت به موږ وهلي یو؟!

هو: نږدې یو قرن وروسته بیا هم دا ملت د خپل پاچا په څیر قرباني کیږي، ددې وطن د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره اوس هم کافر مفتي خپل کار کوي.

خپلواکي د هغو مبارک چې خپل اتلان په رښتیني مانا پيژني.

ببرک دروېش

Leave a Reply

Your email address will not be published.