پر خپلو لیکوالا نو او پوهانو ویاړو!

بایو فيزيکد کابل پوهنتون دطب دپو هنځي استاده آغلې پو هنیار پښتنه بنایی او ددې د (بایو فزیک) دکتاب لنډه پیژندنه:

د کابل پوهنتون دطب دپوهنځي استاده آغلې پوهنیار پښتنه بنایی هغه با احساسه او په پښتو او پښتنوالې مینه پښتنه افغانه ده چې تر اوسه پورې یې په ساینسي برخه کې څو پښتو کتابونه لیکلي دي. نوموړې خپلې لومړنۍ، منځنۍ او تردولسم ټولګي پورې زده کړې په پښتونخوا کې سرته رسولي دي او بیا د کابل دساینس په پو هنځي کې یې خپل لیسانس او ماستري ترلاسه کړې او ترپایه دساینس په پو ّهنځي کې دخپلې پو هې او لیاقت په وجه اول نمره پاتې شوې ده. نوموړې دکابل په ساینس پوهنځي کې تر زده کړو وروسته دکابل دطب دپوهنځي په علمي کدر کې داستادې په توګه ګومارل شوې ده او اوس دکابل پوهنتون دطب په پوهنځي کې دفزیک استاده ده.

آغلې پښتنه بنایی په ۱۳۹۴ لیږدیز کال کې د (بایو فزیک) په نامه کتاب د ننګرهار ، پکتیا، پکتیکا، خوست او کندهار د پوهنتونونو دطب دپوهنځیو لپاره په پښتو ژبه لیکلی دی، د (بایو فزیک) دکتاب په پیل کې ښاغلي ډاکټر قاسم جمدر ددې پر کتاب یو تقریظ لیکلی دی. ښاغلی ډاکټر جمدر ددې کتاب په اړوندداسې لیکلي دي:

(( د دې کتاب لیکونکې آغلې پښتنه بنایی چې په خپل زیاراو هڅو دبیو فزیک په نامه کوم کتاب په لسو څپرکو یا فصلونو کې لیکلی دی د(بیو فزیک ) یا ژوندي فزیک ،دمادې او انرژۍ،او دطبابت او درملنې په برخه کې دراډیو اکټیف دوړانګو کارونه او وددغو وړانګو نه دځان ساتنې په برخه کې بشپړ معلومات لري .))

باید ووایو چې دآغلې پښتنه بنایی دبایو فزیک کتاب چې په ۱۸۲ مخونو کې لیکل شوی دی پکې لاندینې موضوعات په ډيره ښه او روانه پښتو لیکل شوي دي لکه :

 • د بایوفزیک تعریف
 • د بایوفزیک څانګې اومفهومونه
 • د بایوفزیک اوتخنیک ترمنځ اړیکې
 • طبیبانو او نرسانو ته دبایوفزیک دمطالعې ګټې
 • ماده او انرژي
 • د انرژی ډولونه او کارونه يې په طبابت کې
 • ایکسرې او د ایکسرې واحدونه
 • په ایکسرې ماشین کې د ایکسرې تولید
 • د رونتګن وړانګو اغیزې
 • په طبابت کې د رادیواکټیو موادو کارونه
 • د وړانګو ډولونه
 • په بدن کې د وړانګو ننوتل
 • د وړانګو د زیان کچه
 • فزیکې نیمایی وخت
 • بایولوژیکې نیمایی وخت
 • متوسطه عمر
 • په تشخیص کې دراډیواکټیوموادو نه ګټه اخیستنه
 • په درملنې کې دراډیواکټیو موادو نه ګته اخیستنه
 • په درملنه کې د رادیواکتیو درملنو ځانګړتیاوې
 • دوړانګو اغیزې او راډیوبیولوژي
 • دوړانګو اغیزې په بدن باندې
 • دوړانګو اغیزې دویني په سیستم باندې
 • د وړانګو اغیزې په حجرو باندې
 • د وړانګو اغیزې په جنسي حجرو باندې
 • د وړانګو تسمم او د وړانګو نه ځان ساتنه
 • دوړانګو د خطر څخه د ځان ژغورنې نامتو کړنلارې او په مؤسساتوکې ساتندویه تدابیر .

کله چې موږ او تاسې ددغه کتاب موضوعاتو ټه نظرواچوو نو نژدې په سلوکې شپیته برخې فزیکي مسایل احتوا کوي او په سلوکې څلویښت برخی طبي موضوعات احاطه کوي. دنوموړو موضوعاتو په لیکنه کې له ډیرې پاملرنې او غور او له ډیرو نوو ماخذونه ګټه اخیستل شوې ده.

زه ښاغلې استادې پښتنه بنایی ته ددغه کتاب دلیکلو مبارکي وایم او پښتو زبې ته ددې په خدمتونو کې ورته دلازیاتو بریاوو غوښتنه کوم. موږ ټول پښتانه د دغې پیاوړې استادې ددې پښتني احساس ملاتړ کوو، پرې ویاړو او ورته دلویه خدایه دزیاتو بریاوو هیله کوو.

Leave a Reply

Your email address will not be published.