افغانستان په تهران کې دلوېدلې الوتکې د څیړنې په موخه پلاوی لیږي

افغانستان په تهران کې دلوېدلې الوتکې د څیړنې په موخه پلاوی لیږي

ﺩ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﯾﺎﻧﺪ ګﺮﺍﻥ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻭﺍﻳﻲ :
'' ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﺍړﻭﻧﺪ ﭼﺎﺭﻭﺍﮐﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻭﮊﻝ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺩ ﮐﻮﺭﻧﯿﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺍﻣﺮ ﮐړﯼ ﺍﻭ ﺩ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻼﻭﻱ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ګډﻭﻧﻮﺍﻟﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﮑړﯤ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻲ . ''

کوټه کې په یوه مدرسه کې چاودنې څوارلس تنه ووژل

کوټه کې په یوه مدرسه کې چاودنې څوارلس تنه ووژل

ځینو سرچینو ویلي چې په دغه مدرسه افغان طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو طالبان وایی د دوی له ملګرو په مدرسه کې څوک نه وو.طالبان وایی: نن د پاکستان د کوټې ښار په اسحاق آباد سیمه کې په یوه مسجد کې د لمانځه په مهال چاودنه شوې.

ترمپ: سلیماني افغانستان او عراق ته ماینونه لیږل

ترمپ: سلیماني افغانستان او عراق ته ماینونه لیږل

ټﺮﻣﭗ ﺩ ﻗﺪﺱ ځﻮﺍﮐﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ ﺩ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﺟﻮړﻭﻧﯥ ﯾﻮ ﻟﻮﯼ ﻃﺮﺍﺡ بللی ﺍﻭ ﻭایي : " ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ ﺩ ﺳړﮎ ﻏﺎړﯤ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻪ ﻟﯧږﻝ ".

  • 1
  • 2