اروپا سوريايي كډوال بيرته تركيې ته ليږي

سوريايي كډوالاروپا به هغه اته سوه زره سوريايي كډوال بيرته تركيې ته وليږدوي چې له دې لارې اروپايي هيوادونو ته ورغلي دي او اروپا به  تركيې ته پيسې وركوي او د ويزې آسانتياوې به رامنځ ته كوي ترڅو د دې اته سوه زرو كډوالو له ډلې هغه كسان اروپا د خپلو اتباعو په توګه  ومني چې د دوى په شرايطو برابر وي.

كارپوهان وايي دا شونې نه ده ځكه اروپا به تر سل زرو ډير كسان ونه مني. ويل كيږي اروپايي اتحاديې چې د بشري حقونو د رعايت په برخه كې كوم قوانين جوړ كړي اوس يې په خپلو پولو كې په خپله ماتوي او له ورغلو كډوالو سره هسې چلند كوي چې د دوى له خوا په وضعه شويو قوانينو كې منع شوي دي.

سوريايي كډوالډير كډوال چې غواړي اروپا ته لاړ شي د اسلامي هيوادونو اوسيدونكي دي چې په خپلو هيوادونو كې د جګړې له امله يې دا هيوادونه پريښي دي.

تركيه هم په داسې حال كې په دغه هيواد كې كډوالو ته ځاى وركوي چې په بدل كې يې پيسې اخلي، خو كډوالو ته هسې څه نه وركوي چې د يوه هيواد اتباع يې لري.

تركيه دا كسان د موقتي كډوالو په توګه ثبتوي. له كډوالو سره د اروپايي اتحاديې د غړو هيوادونو دا چلند د ملګرو ملتونو له خوا غندل شوى، خو دا غندل هم كوم ځاى نشي نيولاى.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.