كابل ته د څوارلسو افغانانو مړي وليږدول شول

د افغانانو مړيد هغو څوارلسو كسانو مړي نن كابل ته وليږدول شول چې اروپا ته د تګ په تكل په سمندر كې ډوب شوي وو. دا كسان اروپا ته روان وو چې د تركيې په اوبو كې يې كيښتې ډوبې شوې او ژوند يې له لاسه وركړ.

ويل كيږي چې په دې كس لس تنه د يوې كورنې غړي دي. ډير داكسان چې په قاچاقي بڼه اروپا ته ځي له غير قانوني لارو په وړو كښتيو كې سفر كوي چې سمندري توپانونه يې بيړۍ ډوبې او ژوند له لاسه وركوي.

له دې پيښې يو ژوندى كس وايي چې نهه ساعتونه يې په اوبو كې تير كړي او كوچني زوى يې په غيږه كې ساه وركړه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.