كابينې د ټاكنو د كميسيونو د قانون د تعديل طرحه تصويب كړه

د افغانستان كابينهد افغانستان كابينې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو د دندو، واکونو او تشکیل  د قانون د تعديل طرحه تصویب کړه. د ولسمشر د ویاند مرستیال سيد ظفر هاشمي وايي  ولسمشر به په دوهم ځل د قانون دغه طرحه د تقنینې فرمان په ترڅ کې توشیح او وروسته به ملي شورا ته وړاندي شي.

هغه وايي: «د دولت کابینې د ټاکنیزو کمیسیونود تشکیل دندو او واکونو د قانون طرح تصویب کړه ولسمشربه د تقنینی فرمان په ترڅ دغه د تقنینی فرمان په بنه توشیح او د عدليې وزارت او د دولت په چارو کې د پارلمانی چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې دا طرحه ملي شورا ته وړاندي کړي.»

د ازاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د حکومت د دغه اقدام هركلى كړى او له حكومت غواړي چې د دغه فرمان په صادريدو سره عملي ګامونه پورته كړي.

د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون تر جوړولو وروسته لسمشرد یوه فرمان په ترڅ کې د غوراوي کمیټه هم جوړه کړه، خو ملي شورا د ولسمشر هغه فرمان رد کړ.

فیفا وايي چې که ملي شورا بیا هم د هیواد اوسنی وضیعت ته پام ونکړي او دغه تقنیی فرمان رد کړي نود ټاکنیزو اصلاحاتو او د هیواد د سیاسي ثبات پر وړاندې مسوول وي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.