(په افغانستان کې د واک پر سر شخړه) کتاب د دویم ځل چاپ شو

په افغانستان کې د واک پر سر شخړهدغه کتاب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني استازي «کای ایډه» مهم یادښتونه دي ، چې د خپل ماموریت پر مهال یې د افغانستان په اړه لیکلي دي.

دغه کتاب د ۲۰۰۸ پر ولسمشریزو ټاکنو، له امریکا او ناټو سره د کرزي پر مخالفت، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر ستراتېژۍ او پر نورو مهمو سیاسي موضوعاتو را څرخي.

د دې کتاب لومړی چاپ په ۲۰۱۳ کال کې شوی و، چې دا دی د دویم ځل لپاره د اکسوس کتاب پلورنځي له خوا چاپ او بازار ته وړاندې شوی دی.

دغه کتاب تکړه ژباړونکي سیمع الله ایلم پښتو ته ژباړلی دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published.