۱۰۳ کلنې مېرمنې ځغاستې کې ریکارډ جوړ کړ

۱۰۳ کلنې مېرمنې ځغاستې کې ریکارډ جوړ کړ

د جولیا هوریکان هوکېنس په نوم یوې ۱۰۳ کلنې مېرمنې، د ځغاستې په یوې سیالۍ کې ریکارډ جوړ کړی دی.

هغې ویلي، غواړي د ځغاستې دغو سیالیو ته دوام ورکړي.

نوموړې ۱۰۱ مټر واټن په ۶۲ ثانیو کې وهلی دی.

هغې تر دې وړاندې هم د ځغاستې په یو شمېر سیالیو کې برخه اخېستې وه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.