سټرچ مارک یا (Stretch marks) یا د پوستکي درز،درز کېدل

* سټرچ مارک هغه خطونه دي چې د پوستکي د ډېر کش کېدو له امله منځ ته راځي لکه؛ ډېر چاغوالی، امیندواري، نوی بلوغ ته رسېدل، د پوستکي وچوالی او داسې نور…

*دا خطونه یا د پوستکي درزونه لمړی سور رنګه وي او د وخت په تېرېدو یې رنګ کمېږي لږ ژور حالت نیسي او کوچنۍ، کوچنۍ ګونځې د پوستکي د درزونو په منځ کې راپیدا کیږي.

*دا درزونه ډېر په خېټه، ورونونو، د تیو څنګونو ته او د مټو شاوخوا پیدا کیږي یعنې کوم ځای چې د چاغېدلو او لوئېدلو وړتیا ډېره لری.

* کورنۍ مخینه لرل ، هورموني بدلونونه د امیندوارۍ پر وخت او د وزن اضافه کېدل په سټرچ مارک پیدا کېدو کې ډېر رول لري.

*د.وخت په تیرېدو کمرنګه کیږي خو ورکېږي نه.

*هېڅ یوه طبي او ثابته حل لاره یا درمل تر اوسه د سټرچ مارک لپاره نده تائید شوي.
په اوس وخت کې یوازې د رتینوئین کرېم د استفادې وړ دي.

د پوستکي درز کېدل د ښځو په ځان باور کموي او فکر کوي چې خاوند یې ترې ناخوښه کیږي او د مېرمنو د خفګان لامل هم ګرځي.

د پوستکي درز کېدل د وېښتانو د له منځه تللو په څېر کوم ځانګړی ارزښت یا ضرر نلري یواځې او یواځې د بوستکي طبیعي ښکلا له منځه ځي چې د تشویش وړ خبر نده.

ډېری نرموونکي کرېمونه، زیتون، ډېرې اوبه څښل، منظم ورزش کول کېدی شي د مخنیوي پخاطر لږ څه مرسته وکړي خو د درزونو(سټرچ مارک) د شتون په صورت تداوي نلري.

Leave a Reply

Your email address will not be published.