امریکا اوکراین سره مرسته کوي

د امریکا دولت له اوکراین سره پوځي مرستې ترسره کوي

د امریکا پوځي چاوراکو ویلي د لس میلیونه ډالرو په ارزښت به د غه پوځي مرستې ژر اوکراین ته په واک کې و رکړي

و ړاندې له دې برېټانیا هم اعلان کړی و چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره پوځي مرسته کوي

روسیې تر اوسه له اوکراین سره د امریکا او برېټانیا د اعلان شویو مرستو په اړه څه نه دي ویلي

Leave a Reply

Your email address will not be published.