بزرگ ترین زورگیری تاریخ از آمریکا

بزرگ ترین زورگیری تاریخ از آمریکانشریه “فارین پالسی – Foreign Policy” در مطلب جدید خود پیرامون افغانستان و پاکستان مینویسد که طی سالهای گذشته ارتش پاکستان به منظور دستیابی به سلاح هستهای بیشترین زورگیری را از آمریکا کرده است.

مأموریت آمریکا در افغانستان تا زمانی که ارتش پاکستان همچنان به روا داری و حمایت از طالبان افغانستان، شبکه حقانی و دیگر گروههای تروریستی ادامه دهد، موفق نخواهد شد. سرویس اطلاعاتی ایالات متحده نیز سالهاست که این مسئله را طرح میکند.

اوباما، تاحدی این مشکل را به رسمیت میشناسد او در ۱۵ اکتوبر گفت: “پناه گاههای امن طالبان و دیگر گروههای تروریستی باید به پایان برسند” و افزود که او در سفر هفته آینده صدراعظم پاکستان نواز شریف به واشنگتن، در رابطه با این مسئله با او گفتو گو خواهد کرد. کاخ سفید و دستگاه سیاست خارجی آمریکا هنوز هم بر این باور هستند که اسلام آباد تنها نیاز دارد تا درمورد نتایج مثبت سرکوب سازمان های تروریستی متقاعد شود.

مشکل اساسی که آمریکا در این منطقه با آن روبرو است، دیگر القاعده یا طالبان نیستند؛ بلکه ارتش پاکستان است که همواره اهداف خود را نسبت به آنچه این کشور باید از آن دفاع کند، در اولویت قرار میدهد.

ارتش پاکستان، در حمایت از تروریستها علیه افغانستان، هند و در این اواخر آمریکاییها، سابقهای ۴۰ ساله دارد. حتی با وجود اینکه حمله مستقیمی از پاکستان صورت نگرفته است، شکی وجود ندارد که این ارتش و سازمان اطلاعاتی اش(آی.اِس.آی) به اسامه بن لادن پناه داده و از رهبر طالبان ملا عمر حمایت کرده است.

سیاست حمایت از تروریسم، برخواسته از یک ایدئولوژی فراگیر، ضرورتهای سیاسی و منافع مشترک است. این ارتش برای مدتها از اسلامگرایی افراطی استفاده کرده است و تهدیدات خارجی را برای تحکیم اولویتهای سیاسی و تقویت منافع تجارتی اش که از سمنت تا تجهیزات ارتباطات از راه دور را دربر میگیرد، طرح میکند.

نواز شریف کمک چندانی ارایه نمیدهد. تظاهرات ضددولتی طراحی شده توسط ارتش در سال ۲۰۱۴، او را وادار کرد تا سیاست خارجی و امنیتی را به ارتش واگذار کند. بسیاری از تفسیرگران پاکستانی آن را به عنوان «کودتای نرم» توصیف کردند. درحال حاضر، تعداد کمی بطور جدی بر این باورند که صدراعظم، دستورات مستقیمی از اسلام آباد صادر میکند.

چرا آمریکا از مواجهه با پاکستان در رابطه با ادامه صادرات تروریست خودداری میکند؟
پاسخ ساده است: سلاح های هسته یی.

پاکستان به طور مداوم در حال افزایش ذخیره هستهای خود است و اکنون تولیدات سالانه اش برای ۱۶ تا ۲۰ کلاهک کافی است.
دلیل واقعی گسترش سلاحهای هسته یی پاکستان، هند نیست؛ بلکه باجگیری از آمریکا است. واشنگتن به اندازهای نگران فروش، سرقت، گمشدن، خرابکاری، یا مورد استفاده قرارگرفتن سلاح هسته ای است که در دولت جورج دبلیو بوش، براساس گزارشها، حدود ۱۰۰ میلیون دلار در تلاش برای تامین زرادخانه هسته یایش هزینه کرده بود. درعین حال، از سال ۲۰۰۱، ارتش پاکستان نیز درحدود ۲۰ میلیارد دالر برای حمایتهای نظامی، از آمریکا دریافت کرده است. اگرچه این کشور همچنان به حمایت از گروه هایی مانند شبکه حقانی که صدها آمریکایی را کشته، ادامه داده است. این بزرگترین زورگیری تاریخ است…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.